Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Seravo Oy (Y-tunnus: 2392019-2)
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere

wordpress@seravo.fi
044 777 0020

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Otto Kekäläinen

REKISTERIN NIMI

Seravo Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriä pidetään Seravo Oy:n asiakkaista, eli toimijoista jotka ovat tilanneet WP-palvelun palvelupaketin tai käyttävät muita Seravo Oy:n tarjoamia palveluita, jolloin on syntynyt sopimus asiakkaan ja Seravo Oy:n välillä.

Seravon asiakkaat ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jolloin rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Seravo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus tai vastaava
 • Postiosoite
 • Laskutusosoite
 • Yrityksen yhteyshenkilön sekä mahdollisesti yhden tai useamman yrityksen työntekijän tai ulkopuolisen yhteistyökumppanin (kuten tekniset kehittäjät)
  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
 • Sivustojen lokitiedot

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia Seravon palveluiden tuottamisessa. Seravo ei kerää asiakkaista mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä palveluiden tuottamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Rekisterin tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan tilauksen toimittamiseen ja Seravon palveluiden tuottamiseen. Tietoja tarvitaan esimerkiksi verkkotunnusten rekisteröintiin, mahdollisista huoltokatkoista ja häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muuhun palvelun tuottamiseen liittyvään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi laskutusta ja mahdollisia perintätoimia varten.

Lisäksi tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä toimittaa Seravon yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien palveluiden, esimerkiksi sähköpostilaatikoiden tai muiden vastaavien palveluiden tuottamiseksi. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

Sivustojen lokitietoja käytetään tietoturvan ylläpitämiseen, palvelun tuottamiseen liittyvien virheiden korjaamiseen ja laskutukseen.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisteriin on pääsy Seravo Oy:n henkilökunnalla sekä Seravon käyttämällä tilitoimistolla, jolla on tunnukset rekisteriin. Kaikki rekisterin tietoihin pääsevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja käyttävät tietoja ainoastaan tässä asiakirjassa kuvattuihin tarkoituksiin.

Lisäksi asiakasrekisteriin on pääsy asiakasrekisteriohjelmiston kehittäjillä ja ylläpitäjillä.

Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Seravo Oy:n käytössä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien siltä osin kun kirjanpito-, laskutus- ja perintätoimia suoritetaan Seravon käyttämien palveluntarjoajien toimesta. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle muuten, kuin asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai asiakkaan sijaitessa Euroopan unionin ulkopuolella.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus ja asiakkaan palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

TIETOJEN OIKAISU

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä. Seravon WP-palvelun asiakkaat voivat päivittää yhteyshenkilöidensä sähköpostiosoitteita myös itse palvelun hallintakäyttöliittymästä tai ilmoittamalla muutoksista asiakaspalveluun.

Lue myös

WP-CLI v2 on nyt täällä

10.8.2018

WordPress-komentorivityökalun WP-CLI:n versionumero on nyt virallisesti 2.0.0, ja se tuo mukanaan paljon toivottuja muutoksia. WP-CLI:n rakenne on päivitetty lähes täydellisesti, […]

Älä pelottele pois vierailijoitasi

31.7.2018

Google on ottanut käyttöön järeät aseet HTTPS-yhteyksien yleistämiseksi. Jo nykyinen Chrome-selaimen versio ilmoittaa suojaamatonta HTTP-yhteyttä käyttävän sivuston turvattomuudesta ”Not secure” […]

WP-Palvelun uusi sivusto on nyt täällä

27.7.2018

WP-Palvelun uusi ja tyylikäs sivusto on nyt julkaistu! Tämän parissa on työskennelty jo pidemmän aikaa, mutta nyt kuitenkin olemme saavuttaneet […]