Ympäristöystävällisyys

Uskomme, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on totta. Mielestämme jokaisen yksilön ja organisaation tulee ryhtyä välittömiin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ennen kuin maapallon ilmakehän tasapaino ohittaa pisteen, josta ei ole enää paluuta.

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös kaikenlaista muuta saastuttamista tulee välttää. Ekosysteemien tasapainoa ei saa horjuttaa lyhyen tähtäimen voitontavoittelun vuoksi. Ekosysteemien tuhoutumisesta voi tulevaisuudessa aiheutua ennennäkemättömiä taloudellisia ja inhimillisiä tappioita, ja jokaisella on velvollisuus toimia vastuullisesti.

Seravon WP-palvelu hiilinegatiivinen vuonna 2020

Pyrimme siihen, että käyttämissämme konesaleissa sähkö ei ole peräisin fossiilisista polttoaineista ja olemmekin onnistuneet tässä hyvin – tällä hetkellä vain yksi konesaleistamme ei käytä sähköntuotannossaan uusiutuvia energiamuotoja. Lisäksi kyseisessä konesalissa sijaitsee alle 1 % kaikista ylläpitämistämme sivustoista, joten kovin suuresta kulutuksesta ei ole kyse. Tavoitteenamme on kuitenkin saada kaikki konesalioperaattorimme hankkimaan sähkönsä jatkossa hiilineutraalisti tuuli-, aurinko-, vesi- tai ydinvoimaa hyödyntäen.

Vuoden 2019 lopussa 79 % asiakkaidemme sivustoista tuotettiin ympäristöystävällisellä energiamuodolla. Vuoden 2020 lopussa luku oli jo 99 %. Nopea kasvu selittyy Seravon kapasiteetin aktiivisella keskittämisellä konesaleihin, jotka käyttävät uusiutuvia energiamuotoja, sekä onnistuneella kampanjoinnilla ympäristöystävällisen sähkön puolesta, jonka myötä saimme vihdon erään suomalaisen konesalitoimittajan luopumaan uusiutumattomista energiamuodoista. Niiden sivustojen osalta, jotka sijaitsevat konesalissa, joka vielä käyttää fossiiliseen energiaan perustuvaa sähköä, olemme hyvittäneet hiilidioksidipäästöjä lahjoittamalla Suomen Luonnonsuojeluliitolle varat viiden hehtaarin suoalueen ennallistamiseen sekä hankkimalla yli 260 hehtaaria luonnonvaraista suometsää hiilinieluksi. Hiilinieluhankinnan myötä Seravosta tuli selkeästi hiilinegatiivinen yritys suoalueen sitoessa 55-kertaisesti enemmän kasvihuonekaasuja kuin toimintamme tuottaa.

Vihreää energiaa käyttävien sivustojen osuus kasvaa koko ajan, koska keskitämme uudet sivustot uusiin, ympäristöystävällisiin konesaleihin. Vanhan konesalin osalta jatkamme operaattorin painostamista, eikä uusien konesalien kanssa tehdä sopimuksia ellei niiden sähköntuotanto ole todistetusti hiilidioksidipäästötöntä.

Konesalikohtaiset tiedot

Vuonna 2019 Seravo siirsi Ruotsin palvelinklusterin Binero Cloudin Vallentunan konesaliin, joka käyttää 100% uusiutuvaa energiaa. Sen lisäksi kyseisen konesalin hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon, jonka ansiosta konesalin PUE-arvo on ennätyksellinen 1,05.

Alla kaikkien käyttämiemme konesalien sähköntuotantotilanne:

KonesaliHiilineutraali sähkö
fi-ellingtonKyllä
fi-methenyKyllä
fi-coltraneKyllä
fi-sestakKyllä
fi-perkoKyllä
us-davisKyllä
sg-pepperEi*
de-daunerKyllä
se-brooKyllä

*Konesalissa käytössä fosiiliseen energiaan perustuva sähkö tai konesalioperaattori ei anna riittävän tarkkoja tietoja hankitun sähkön alkuperästä.

Ympäristöystävällisyys on myös muuta kuin sähkön valinta

Seravolla vastuullisuus tarkoittaa monenlaisia suuria ja pieniä toimia:

  • Palvelinklusterimme on rakennettu niin, että samassa palvelinryppäässä voi olla eri sukupolven laitteistoja. Tämä mahdollistaa palvelinlaitteiston hyödyntämisen mahdollisimman pitkään ja laitteiston elinkaari on alan keskiarvoa tuplasti pidempi.
  • Kehittämämme nopeusoptimointitekniikat vähentävät turhaa resurssien kulutusta, joka näkyy paitsi nopeina verkkosivuina asiakkaille, myös pienentyneenä sähkönkulutuksena kulutusmittareissamme.
  • Työntekijämme työskentelevät energiatehokkaassa toimistoympäristössä. Toimistojätteiden lajittelu ja energiansäästö esimerkiksi laitteiden sammuttamisella työajan päätyttyä on osa työkulttuuriamme.
  • Työmatkoissa muilla paikkakunnille suosimme julkisia kulkuvälineitä. Toimistomme sijaitsee aivan Tampereen rautatieaseman vieressä ja kotimaan matkat hoidamme pääasiassa junayhteyksillä. Laivamatkoissa suosimme aluksia joissa hyödynnetään tuulivoimaa (esim. perinteiset purjealukset tai LNG-alukset, joissa lisävoimana rotaatiopurje).
  • Olemme useana vuonna ostaneet sademetsää suojelukäyttöön ruotsalaisen Barnens Regnskog -järjestön kautta.
  • Emme ole jäsenenä missään niistä teollisuuden tai yritysmaailman edunvalvontajärjestöistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliitikkoihin kansainvälisen hiiliveron estämiseksi. Kannatamme kaikkea politiikkaa, joka tuo negatiivisten ulkoistusvaikutusten kustannukset niiden aiheuttajien maksettaviksi, sekä tuemme kiertotaloutta edistävien poliitikkojen työtä, vaikkakaan Seravo itse ei ole osa valmistavaa teollisuutta.

Pyrimme myös tukemaan työntekijöitämme tekemään omassa arjessaaan ympäristöystävällisiä valintoja:

  • Kannustamme työntekijöitämme tekemään työmatkansa lihasvoimalla tai julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Tällä hetkellä yksikään työntekijöistämme ei tule töihin henkilöautolla.
  • Suosimme myös etätyöskentelyä, jolloin työmatkaa ei tarvita lainkaan.
  • Toimistollamme on oma lainaamo, josta työntekijät voivat lainata erilaisia välineitä. On helppo vähentää omaa kulutusta, kun ei tarvitse itse ostaa kaikkea.

Mikäli haluat tietää paljonko CO2-päästöjä elämäntyylisi aiheuttaa, tee Elämäntapatesti ja ota selvää, mitä voisit tehdä oman hiilijalanjälkesi pienentämiseksi.

Avoin lähdekoodi

Ohjelmistovalinnoissa suosimme aina avointa lähdekoodia milloin mahdollista. Avoin koodi, sekä käyttäjänä että tuottajana, on olennainen osa arvojamme.

Reilu veronmaksaja

Seravo on Suomeen rekisteröity yritys, joka maksaa liiketoiminnastaan verot täysimääräisesti Suomeen (arvonlisävero, liikevaihtovero, kaikkien suomalaisten työntekijäiden palkkoihin liittyvät verot). Toisin kuin monilla kansainvälisillä kilpailijoillamme, Seravolla ei ole erityisiä laskutus- tai konsernijärjestelyjä verojen välttämiseksi.